Home Projekti

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatinična verzija
icon-wordЋирилична верзија 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

Projekti PDF Štampa El. pošta

Centar za socijalni rad je učestvovao u realizaciji brojnih projekata koji se odnose na unapređenja socijalne i porodično-pravne zaštite kako na lokalnom nivou,tako i na širem planu.

-  Projekat ,,Izgradnja Doma za stara lica na teritoriji grada Novog Pazara,, (Gerontološki centar),kapaciteta 80 mesta,kojim smo konkurisali kod Ministarstva rada i socijalne politike, projekat je odobren i sredstva za izgradnju doma su obezbeđena i očekujemo realizaciju svih projektnih aktivnosti.

- Projekat ,,Izgradnja servisa pomoć u kući za stare i OSI na teritoriji grada Novog Pazara,, koji nam je odobren na konkursu Fonda za socijalne inovacije

-   Projekat ,,Instalacija programa – Integral-2 za vođenje evidencije i dokumentacije u Centru za socijalni rad. Izvršeno je umrežavanje svih kompjutera u Centru i u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike izvršeno je instaliranje licenciranog softvera ,,Integral-2,,.

-  Projekat ,,Izrada strateškog plana opštine Novi Pazar,, gde smo uzeli aktivno učešće u izradi strateških pravaca razvoja u oblasti socijalne zaštite.

-  Projekat : ,, Planiranje lokalnih usluga socijalne zaštite-PLUS,, za Ministarstvo rada i socijalne politike – Fond za socijalne inovacije

-  U okviru tog projekta urađena je Strategija socijalne zaštite i socijalne politike  grada Novog Pazara,koja je  usvajena od strane Gradskog veća i Skupštine grada Novog Pazara i  već su započete aktivnosti na realizaciji ovog strateškog dokumenta.

-  Projekat :  ,, Nacrt Strategije za Rome ,, gde smo u saradnji sa NVO ,,Urban –in,, i drugim socijalnim akterima na lokalnom nivou radili na donošenju ovog strateškog dokumenta za poboljšanje položaja romske populacije.

-  Projekat : ,, Strategija za mlade ,, gde smo u saradnji sa Kancelarijom za mlade u Novom Pazaru i drugim socijalnim akterima na lokalnom novou radili na izradi ovog strateškog dokumenta za mlade

-  Projekat : ,,Izrada Lokalnog plana akcije za decu (LPA),,u saradnji sa UNICEF-om i Stratedžik marketingom,gde smo uzeli aktivno učešće u izradi ovog strateškog dokumenta za našu opštinu,kao i na realizaciji brojnih aktivnosti iz ove strategije.

-    Projekat : ,, Sređivanje prijemne kancelarije,arhiviranje predmeta i unos u elektronsku bazu podataka. gde smo u okviru projekta Javnih radova 2010.godine konkurisali kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne službe za zapošljavanje i projekat nam je odobren u trajanju od tri meseca.

-  Projekat ,,Partnerstvom protiv siromaštva,,gde smo bili partneri  Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva i NVO ,,Urban –in,,

-Projekat : ,,Zdravlje i mladi na Balkanu,, u organizaciji kanadske organizacije CIDA,gde smo uzeli aktivno učešće u implementaciji svih aktivnosti na realizaciji ovog projekta.Kao rezultat ovih aktivnosti je otvaranje Savetovališta ua mlade u Zdravstvenom centru Novi Pazar,odnosno u Domu zdravlja,gde je učešće Centra za socijalni rad bilo značajno.

-    Predlozi projektnih ideja za  ,,Pro-program,,

-  U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom unutrašnjih poslova instaliran je program ,,Čelik,, - čitač biometrijskih ličnih karata za potrebe centra za socijalni rad.

-    Tokom godine redovno je rađen mesečni Informator o radu Centra za socijalni rad

-    Urađen je Web sajt Centra za socijalni rad Novi Pazar: www.centarzsrnovipazar.org.rs

i E-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i     centarnp@ ptt.rs

-   Urađeni su brojni upitnici o određenim kategorijama korisnika (osobe sa invaliditetom,deca na porodičnom smeštaju i hraniteljstvu,socijalno ugrožena lica,itd.), za potrebe nadležnih ministarstava,Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,kao i za potrebe Gradske uprave grada Novog Pazara.

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadržana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Novčana socijalna pomoć
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tuđa nega
Uvećani dodatak TN
Uverenje o zajedničkom domaćinstvu
Pravilnik o nabavkama