Home Korisnici

Informator o radu

info

Preuzmite naš informator o radu
za 2010 godinu:

icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2011 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ???????

Informator o radu, 2012 godina:
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


 

Izveštaj o radu za 2012 godinu
icon-wordLatini?na verzija
icon-word????????? ??????? 


icon-wordPlan i program rada za 2013.

 

Korisnici centra PDF Štampa El. pošta

Social_Work_-_1.327165528_std

Centar za socijalni rad pruža zaštitu : 

*  Deci  - bez roditeljskog staranja,socijalno i materijalno ugroženoj deci,deci i omladini sa poreme?ajima u društvenom ponašanju,deci ometenoj u psiho-fizi?kom razvoju i deci i omladini iz porodica sa poreme?enim odnosima.
* Odraslim licima – sa poreme?ajima u društvenom ponašanju,psihi?ki i fizi?ki ometenim,materijalno ugroženim i nezbrinutim licima i odraslim licima sa porodi?nim problemima
* Ostarelim – licima bez sredstava za život,bez porodi?nog staranja i teže hroni?no obolelim licima.

 

 

BROJ KORISNIKA I NJIHOVA STRUKTURA

 

  1. Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama 

Ukupan broj korisnika  CSR (upisanih u registar) na aktivnoj evidenciji u izveštajnom periodu prema               periodu  prema starosnim grupama i rodnoj pripadnosti

Korisnici po uzrastu

Broj korisnika na aktivnoj evidenciji u toku izveštajnog perioda                       01.01.2012.- 31.12.2012.

1.1.      do

Broj korisnika na aktivnoj evidenciji 31.12.2012.

m

ž

Ukupno

m

ž

Ukupno

Deca            (0- 17)

2.358

2.346

4.704

2.358

2.346

4.704

Mladi          (18-25)

649

531

1.280

649

631

1.280

Odrasli      (26-64)

2.325

2.137

4.462

2.325

2.137

4.1462

Stariji      ( 65 i više)

499

484

983

453

448

983

Ukuno

5.831

5.598

11.429

5.831

5.598

11.429

 

 

Kretanje broja korisnika u izveštajnom periodu

 

 

Starosne grupe korisnika

 

Fluktuacija

Preneti

Novo-

evidentirani

Reakt-ivirani

Ukupno korisnika na aktivnoj evidenciji u izveštajnom periodu

Stavljeni u pasivu

(od ukupnog broja korisnika na aktivnoj evidenciji u izveštajnom periodu)

Deca (0-17)

4.220

395

89

4.704

535

Mladi (18-25)

1.208

51

21

1280

137

Odrasli (26-64)

4.150

250

62

4.462

698

Stariji (65 i više)

939

35

9

983

14

UKUPNO

10.517

731

181

11.429

1.384

 
© 2018 Centar za socijalni rad Novi Pazar. Sva prava zadrĹľana.
Joomla! je Slobodan softver objavljen pod GNU/GPL Licencom.
 

Geronotloški centar

   
- DOM ZA STARA LICA -

Veze

CENTAR

Dokumentacija


Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Nov?ana socijalna pomo?
Smeštaj
Hraniteljstvo
Tu?a nega
Uve?ani dodatak TN
Uverenje o zajedni?kom doma?instvu
Pravilnik o nabavkama